Półmaska ochronna MB 30 V FFP3 NR D

30,00 zł netto

36,90 zł brutto

MB30VNRD

 • Certyfikowana półmaska przeciwpyłowa klasy FFP3 z zaworem oraz uszczelką twarzową
 • Półmaska Przeciwpyłowa o wysokiej skuteczności, z zaworem wydechowym
 • Półmaska jest wyposażona w uszczelkę twarzową wykonaną z pianki, która poprawia skuteczność filtracji oraz komfort użytkowania
 • Opakowanie 3 sztuki.

Więcej szczegółów

czas realizacji 2 dni robocze

 • Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku MB 30 V FFP3 NR D stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych.
 • Półmaska przeciwpyłowa jest przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 20 x NDS.
 • Czasza półmaski wyposażona jest w zacisk nosowy, zawór wydechowy dwie taśmy nagłowia niewymagające regulacji, wykonane z syntetycznej taśmy gumowej.
 • Półmaska została zaprojektowana tak aby była łatwa w dopasowaniu do kształtu twarzy i zapewniała komfort podczas długiego użytkowania.
 • Zastosowanie zaworu wydechowego pozwala zmniejszyć stężenie dwutlenku węgla i wilgotność wewnątrz czaszy półmaski a także zmniejsza opory wydechowe.
 • Półmaska jest wyposażona w uszczelkę twarzową wykonaną z pianki, która poprawia skuteczność filtracji oraz komfort użytkowania

Półmaska przeciwpyłowa jest zgodna z:

 • Normą  EN 149: 2001+A1:2009 "Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badania, znakowanie".
 • Dyrektywą 89/686/EWG
 • CE 1437
 • Certyfikat: WE/S/2700/2017

Zastosowanie: 

Ochrona dróg oddechowych przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, praca z azbestem, dymy tlenków metali (cynku, ołowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające w procesie wytopu, odlewania lub obróbki metali, garbarnie i galwanizernie (pyły mgły chromianów).

Ochrona przed pyłami takimi jak:

Ochrona przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, pyły i mgły surowców farmaceutycznych, cząstki radioaktywne, bakterie oraz wirusy

Instrukcja użytkowania półmasek filtrujących klasy: FFP1, FFP2, FFP3

1.Przeznaczenie

Półmaski filtrujące są przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z cząstek ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy zakresu ich stosowania

2. Zakres stosowania dla poszczególnych klas filtracji:

FFP1  - 4 x NDS

FFP2  - 10 x NDS

FFP3  - 20 x NDS

NDS - Największe dopuszczalne stężenie

3. Przeciwwskazania

Półmaski filtrującej nie wolno używać:

 • w atmosferze zawierającej mniej niż 19 % tlenu,
 • w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze np. kanały, studzienki, zbiorniki,
 • w atmosferze, w której występują zanieczyszczenia w postaci gazów i par.
 • Półmaski nie powinny zakładać osoby posiadające zarost, gdyż może to uniemożliwiać szczelne przyleganie do twarzy użytkownika.

4. Użytkowanie

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski oraz sprawdzić czy nie została przekroczona data jej składowania oraz czy półmaska nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.

Następnie należy założyć półmaskę na twarz dopasowując ją za pomocą taśm nagłowia zapewniając tym szczelne przyleganie czaszy do twarzy użytkownika. Następnie należy uformować zacisk nosowy, dopasowując go do kształtu nosa zapewniając szczelność nie powodując nadmiernego ucisku. Położenie półmaski należy skorygować umiejscawiając ją w taki sposób, aby czasza objęła zarówno nos jak i podbródek. Zdejmując półmaskę należy chwycić za czaszę, odciągnąć od twarzy i ściągnąć do góry. Podczas użytkowania należy obserwować wzrost oporów oddychania do momentu, w którym występuje wyraźne utrudnienie oddychania. W przypadku stwierdzenia nadmiernego oporu oddychania lub uszkodzenia mechanicznego, półmaskę należy wymienić na nową.

Bezpośredni użytkownicy powinni przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania półmaski.

5. Przechowywanie

Półmaski filtrujące należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej  80 %,  w temperaturze od 0°c do +50°C, w zamkniętych, nie uszkodzonych opakowaniach jednostkowych producenta. 

Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.

Półmaska jako sprzęt jednorazowego użytku nie wymaga konserwacji.

Okres przechowywania półmaski wynosi 36 miesięcy.

Zobacz też